Działalność naukowo-badawcza

EPICUR > Działalność naukowo-badawcza

EPICUR Research​​

 

Projekt EPICUR Research rozpocznie się na początku 2021 roku! Finansowany w ramach programu „Horyzont 2020” w linii programowej „Nauka ze społeczeństwem i dla społeczeństwa” (Science with and for Society SwafS ), EPICUR Research opracuje wspólny program badawczy dla ośmiu uniwersytetów partnerskich w celu poprawy i wzmocnienia interakcji między nauką a społeczeństwem.

EPICUR Research wzmocni również pozycję naukowców na wczesnym etapie kariery poprzez inicjowanie oddolnych procesów współpracy i budowanie nowych sieci EPICUR dla naukowców na wszystkich etapach kariery, tworząc w ten sposób nowy rodzaj społeczności badawczej, która przekracza granice dyscyplin i otwiera uniwersytety na ich społeczności. 

Program badań oparty na wyzwaniach

Celem projektu EPICUR jest opracowywanie rozwiązań dla problemów społecznych, które uwzględniają doświadczenie i wiedzę osób i instytucji z różnych sektorów. Zgodnie z przekonaniem, iż współpraca międzynarodowa sprzyja postępowi w rozwoju nauki, społeczeństwa i badań, EPICUR opracowuje wspólny program
badawczy z inter- i transdyscyplinarnym podejściem w celu rozwiązania palących kwestii badawczych, pod nazwą EPIChallenges.

 

EPICUR
Research zainspirowany takimi projektami, jak : “Six Transformations to achieve the SDGs”, jak również ,,Green Deal”, “Missions of Horizon Europe” oraz EU Skills Agenda, wyznaczył trzy wyzwania dla
EPIChallenges na początek. Są to: Badania nad zrównoważonym rozwojem (w tym zmianą klimatu i energią); Mobilność, migracja i tożsamość oraz Transformacja zdrowia publicznego. EPICUR Research ma nadzieję, że oferując takie płaszczyzny do prowadzenia działalności badawczej, zachęci  młodych naukowców do odkrywania nowych form współpracy, które pozwolą stawić czoło współczesnym globalnym problemom takim, jak: zmiany klimatyczne, pandemie i przymusowa migracja.

Badania inter- i transdyscyplinarne

Istnieje wiele definicji dotyczących zarówno badań interdyscyplinarnych, jak i transdyscyplinarnych, z których każda opisuje potrzebę nie tylko integracji różnorodnych danych i informacji, ale także odzwierciedlenia i połączenia
metodologii, narzędzi, podejść badawczych, technik i teorii pochodzących z różnych dyscyplin.

Powyższe podejście do prowadzenia badań ma prowadzić do wyprowadzenia ich poza mury samych uniwersytetów, aby zaangażować partnerów z otoczenia gospodarczego i społecznego. Dla EPICURa interdyscyplinarność jest rozumiana jako współpraca między naukowcami reprezentującymi różne dyscypliny akademickie, natomiast
transdyscyplinarność to współpraca między naukowcami i partnerami z innych sektorów społeczeństwa, takich jak społeczeństwo obywatelskie i organizacje rządowe, przemysł i biznes.

 

EPICUR będzie opierać się na pomysłach i koncepcjach opracowanych przez SHAPE-ID, finansowany przez UE projekt podejmujący wyzwanie poprawy współpracy między- i transdyscyplinarnej między naukami humanistycznymi i społecznymi (AHSS) a innymi dziedzinami nauk ścisłych, w szczególności nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM) (https://www.shapeid.eu).

Nowe możliwości dla Młodych Naukowców

Programy EPICURa w zakresie badań i innowacji dotyczą naukowców rozpoczynających karierę, ponieważ sojusz uważa ich za nowe pokolenie europejskich liderów w dziedzinie badań, a tym samym za siłę napędową transformacji instytucjonalnej. Aby to osiągnąć, naukowcy rozpoczynający karierę naukową potrzebują nowych, lepszych możliwości zdobywania umiejętności umożliwiających im rozwój kariery naukowej w nowych warunkach. EPICUR angażuje młodych naukowców w tworzenie nowych koncepcji i formatów od samego początku. Ponadto EPICUR dąży do włączenia naukowców rozpoczynających karierę naukową do swoich struktur decyzyjnych i organów zarządzających. W ten sposób EPICUR ma nadzieję stworzyć inną kulturę akademicką, która będzie kształtowana przez i dla potrzeb naukowców na wszystkich etapach kariery, z uwzględnieniem ich potrzeb uwarunkowanych różną
sytuacją rodzinną, ekonomiczną, społeczną.

 Projekt EPICUR ma na celu nawiązanie współpracy między grupami naukowców z Uczelni Partnerskich EPICURa i zewnętrznymi interesariuszami z otaczających ich regionów, w tym organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, organizacjami rządowymi i przemysłem, poprzez opracowanie i wdrożenie dwóch innowacyjnych formatów współpracy badawczej.

– Stworzenie EPICommunity

Celem EPICommunity jest zapewnienie naukowcom rozpoczynającym karierę naukową nowych narzędzi, które zapewnią im autonomię, uwidocznią ich działania oraz umożliwią nawiązywania kontaktów, za pośrednictwem nowej bazy danych, jak również poprzez ułatwianie skorzystania z różnych form mobilności.

 

Naukowcy rozpoczynający karierę zawodową zostali zaproszeni do współtworzenia prototypu europejskiej sieci społecznościowej dla naukowców, która ma wspierać nawiązywanie połączeń między nimi i współpracę oraz opierać się na atrakcyjnym i innowacyjnym pomyśle jakim jest gamifikacja, która zmieni sposoby oceny ich pracy.

 

Więcej informacji na ten temat wkrótce.

– Budowanie struktury EPIClusters – Rozwijanie idei Excellent Research w odpowiedzi na EPIChallenges

EPIClusters to eksperymentalne formaty prowadzenia badań mające na celu ułatwienie współpracy naukowców z członkami organizacji społecznych i przedstawicielami otoczenia gospodarczego w zakresie badań i innowacji. EPIClusters będą inspirować współdzielenie infrastruktury i zasobów (laboratoriów, archiwów, baz danych, bibliotek itp. ) przez partnerów EPICURa i partnerów zewnętrznych w celu stworzenia dobrych praktyk w zakresie
wspólnych badań i innowacji.

Współpraca między sieciami

Jako dumny członek pierwszej edycji europejskich sojuszy uniwersyteckich, EPICUR będzie nawiązywać i rozwijać współpracę z innymi europejskimi sojuszami uniwersyteckimi w EPIConnect. Celem takiej współpracy będzie przygotowanie wspólnych ustaleń na poziomie politycznym, aby ułatwić kształtowanie Uniwersytetów Europejskich w przyszłości.

Więcej informacji wkrótce.

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

 • Cookies

Cookies

We use different cookies on the site to improve the interactivity of the website and our services. Consent is considered implicit if you continue your navigation on our sites without configuring cookies.

What is a “cookie” ?

A “cookie” is a file of limited size, usually consisting of letters and digits, sent by the Internet server to the browser’s cookie file located on the hard drive of your computer.

3 types of cookies are stored by the site :

 • Internal cookies needed for the site to operate
  They do not represent any danger for your privacy since the cookie memorising your choice for the configuration of cookies is part of this category.
 • Audience measuring cookies
  Depending on the sites visited, we use Google Analytics to analyse the audiences. Your consent is requested prior to storing Google Analytics cookies.
 • Third party cookies intended to improve the interactivity of the site
  These in particular are :
  • sharing buttons (Twitter and Facebook)
  • lists of tweets (Twitter)
  • videos broadcast on the site (YouTube, Dailymotion)

These features use third party cookies directly stored by these services. During your first visit to our site, a banner informs you of the presence of these cookies and asks you to indicate your choice. They are stored only if you agree, or if you continue your navigation on the site by visiting a second page of the same site. At any time, you can find information and configure your cookies to accept or refuse them by going onto the page [Cookie management] at the top of each page of the site. You can specify your preference either globally for the site or service by service.

This site is registered on wpml.org as a development site.