Onderwijs

EPICUR Education biedt een onderwijsmodel met innovatieve programma’s die zijn ontwikkeld samen met onze universitaire partners, studenten en staf.

De EPICUR universiteit van de toekomst is:

 • Fysiek, virtueel, blended en stimuleert de vrije mobiliteit van studenten en staf
 • Meertalig, inclusief en connected met de Europese Unie en al haar regio’s
 • Innovatief in onderwijs en leermethoden via onze inter-universitaire campus
 • Innovatief in onderzoek en helpt academici en studenten nieuwe onderwerpen en gebieden te ontdekken
 • Gebaseerd op een lichte en betrouwbare governance om lange-termijn en duurzame samenwerking te garanderen

EPICUR is een plek waar (inter)nationale studenten en staf een breed, interdisciplinair en academisch perspectief kunnen krijgen dat sterk is geworteld in Europese tradities, ongeachte nationaliteit, moedertaal, culturele of socio-economische achtergrond.

EPICUR beschouwt onderwijs als een essentieel onderdeel van de quadruple helix samen met het onderzoek, het bedrijfsleven en de samenleving.

EPICUR bevordert deelname en medezeggenschap van de universitaire gemeenschap door middel van jaarlijks fora, ambassadeursprogramma, challenges en festivals.

Nieuwe vormen van mobiliteit en mogelijkheden:

EPICUR’s hoofddoel is het bevorderen van alle vormen van onderwijsmobiliteit. Dankzij onze samenwerking, stimuleren we onze studenten en staf deel te nemen in mobiliteitsprogramma’s, zowel fysiek tijdens korte of lange verblijven in het buitenland, als virtueel via onze digitale platforms.
We moedigen ook blended mobiliteit aan om de twee vormen te combineren en regio’s te verbinden.

Virtuele campus:

De ontwikkeling van de EPICUR virtuele campus gaat gepaard met het aanbieden van virtuele inter-universitaire studievakken en modules. Deze pilotvakken en –modules worden door docenten van EPICUR-universiteiten ontwikkeld en zijn in beginsel alleen toegankelijk voor EPICUR-studenten. Eén van de innovatieve aspecten van EPICUR-programma’s is de introductie van EPICUR ‘mobility credits’ die omgezet kunnen worden in ECTS punten toegekend door EPICUR universiteiten..

Meertaligheid

Mobiliteitsprogramma’s zijn één van de acties om meertaligheid te bevorderen en de nieuwe generatie van Europeanen minimaal twee Europese talen te leren spreken naast de eigen taal corresponderend met de ambitie van de Europese Unie.

Innovatief denken

Door didactische concepten uit de Liberal Arts & Sciences (LAS) onderwijsfilosofie toe te passen, werkt EPICUR aan innovatieve en studentgerichte onderwijs- en leermodellen.

De Liberal Arts & Sciences (LAS) programma’s zijn  interdisciplinair van aard, gericht op challenges en kenmerken zich door een hoge mate van autonomie van studenten. Deze modellen leiden tot nieuwe vakken en modules die ook van toepassing zijn voor andere (niet-LAS) studieprogramma’s van EPICUR universiteiten.

Onderzoek

Onderzoek is deel van de quadruple helix van EPICUR. EPICUR bevordert onderzoeksinitiatieven en ontwikkelt nieuwe mogelijkheden voor studenten en onderzoekers.

PhD-kandidaten kunnen onderzoeksstages doen bij partners of bij onderzoeksinstituten buiten de EPICUR alliantie. Een pilot van 8 weken is bijvoorbeeld voorzien bij KIT in Karlsruhe.Deze stages worden op maat gemaakt voor elke onderzoeker. Ze bieden toegang tot specifieke onderzoeksfaciliteiten en zijn gericht op gezamenlijke onderzoeksprojecten. 

Binnen 3 jaar zal EPICUR de basis voor een Europese Universiteit hebben uitgebouwd op basis van innovatieve oplossingen voor zowel onderwijs als onderzoek.
EPICUR beoogt diverse innovatie-ecosystemen te verbinden en ondernemerschap onder studenten te bevorderen door middel van entrepreneurial labs

De Master labs, daarentegen, richten zich op advanced master’s studenten die een carrière in onderzoek ambiëren en wensen deel te nemen aan een PhD-project na het afronden van een Master. Transdisciplinair, onderzoekgericht onderwijs in een blended vorm zal worden aangeboden door EPICUR partners en externe onderzoeksinstituten.
We geloven sterk in de toegevoegde waarde van grensoverschrijdend samenwerken tussen gemeenschappelijke landen, disciplines, talen, onderzoek en onderwijs.

EPICUR brengt studenten, docenten en onderzoekers samen op onze campussen die nauw verbonden zijn met onze lokale gemeenschappen. Daarnaast biedt ze academische trainingen die zich richten op het voorbereiden van een nieuwe generatie  Europeanen op een carrière in een snel veranderende samenleving met voortdurend nieuwe uitdagingen.

Ambassadeursprogramma, uitdagingen en festivals

EPICUR zal een  Ambassadeurs programma lanceren dat bijdraagt aan het verspreiden en verduurzaam van de resultaten. De eerste actie is om een Ambassadeursnetwerk op te zetten waarin communicatie over en promotie van de European Universities alliantie EPICUR centraal staat. EPICUR Ambassadeurs kunnen studenten en/of staf zijn die reeds ervaring hebben met mobiliteit binnen de EPICUR Alliantie. Zij krijgen een mandaat van 12 maanden dat verlengd kan worden. Het doel is het vertegenwoordigen van EPICUR binnen de eigen universiteit en aandacht en bewustzijn over het project creëren door middel van het organiseren van innovatieve acties. Tijdens de EPICUR Forums worden een EPICUR Challenge en Festival gehouden. Tijdens al deze initiatieven krijgen studenten en staf de kans om hun ondernemersvaardigheden te ontwikkelen en de lokale gemeenschap te betrekken bij het EPICUR project.

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

 • Cookies

Cookies

We use different cookies on the site to improve the interactivity of the website and our services. Consent is considered implicit if you continue your navigation on our sites without configuring cookies.

What is a “cookie” ?

A “cookie” is a file of limited size, usually consisting of letters and digits, sent by the Internet server to the browser’s cookie file located on the hard drive of your computer.

3 types of cookies are stored by the site :

 • Internal cookies needed for the site to operate
  They do not represent any danger for your privacy since the cookie memorising your choice for the configuration of cookies is part of this category.
 • Audience measuring cookies
  Depending on the sites visited, we use Google Analytics to analyse the audiences. Your consent is requested prior to storing Google Analytics cookies.
 • Third party cookies intended to improve the interactivity of the site
  These in particular are :
  • sharing buttons (Twitter and Facebook)
  • lists of tweets (Twitter)
  • videos broadcast on the site (YouTube, Dailymotion)

These features use third party cookies directly stored by these services. During your first visit to our site, a banner informs you of the presence of these cookies and asks you to indicate your choice. They are stored only if you agree, or if you continue your navigation on the site by visiting a second page of the same site. At any time, you can find information and configure your cookies to accept or refuse them by going onto the page [Cookie management] at the top of each page of the site. You can specify your preference either globally for the site or service by service.

This site is registered on wpml.org as a development site.