Η Συμμαχία μας/Στόχοι

EPICUR > Η Συμμαχία μας > Η Συμμαχία μας/Στόχοι

Από το 2019 έως το 2022 τα κύρια παραδοτέα του EPICUR, όπως προκύπτουν από τις πιλοτικές δραστηριότητες, είναι τα εξής: 

 • Διεύρυνση των προσφερόμενων μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης βασισμένων στις Liberal Arts & Sciences, με απώτερο στόχο το ευρωπαϊκό πτυχίο «European Bachelor of Liberal Arts & Sciences»
 • Εδραίωση και διασύνδεση προγραμμάτων σπουδών στον τομέα των ευρωπαϊκών γλωσσών και υιοθέτηση ενός μοντέλου γλωσσικής πολιτικής για πολύγλωσσα πανεπιστήμια
 • Δημιουργία ενόςεικονικού διαπανεπιστημιακού campus EPICUR για διεύρυνση των ευκαιριών εικονικής κινητικότητας και ανάπτυξη νέων μαθημάτων, δοκιμή πλατφόρμας μάθησης  βασισμένης στην παιχνιδοποίηση , δηλαδή στην ενσωμάτωση στοιχείων παιχνιδιού σε έναν τομέα μη σχετιζόμενο με τα παιχνίδια, όπως είναι η εκπαίδευση
 • Ενδυνάμωση των Ευρωπαϊκών περιφερειών μέσω δικτύων πανεπιστημίων με την κοινή χρήση πόρων, εμπειριών και υποδομών, μέσω της ανάπτυξης εργαστηρίων μεταπτυχιακού επιπέδου και προγραμμάτων πρακτικής άσκησης για αποφοίτους σε συνεργασία με κοινωνικούς εταίρους και ιδιωτικές επιχειρήσεις
 • Προώθηση της συμμετοχής της πανεπιστημιακής κοινότητας και της ενεργούς παρουσίας της Συμμαχίας μέσω ετήσιων φόρουμ, προγραμμάτων Πρεσβευτών, δοκιμασιών και φεστιβάλ
We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

 • Cookies

Cookies

We use different cookies on the site to improve the interactivity of the website and our services. Consent is considered implicit if you continue your navigation on our sites without configuring cookies.

What is a “cookie” ?

A “cookie” is a file of limited size, usually consisting of letters and digits, sent by the Internet server to the browser’s cookie file located on the hard drive of your computer.

3 types of cookies are stored by the site :

 • Internal cookies needed for the site to operate
  They do not represent any danger for your privacy since the cookie memorising your choice for the configuration of cookies is part of this category.
 • Audience measuring cookies
  Depending on the sites visited, we use Google Analytics to analyse the audiences. Your consent is requested prior to storing Google Analytics cookies.
 • Third party cookies intended to improve the interactivity of the site
  These in particular are :
  • sharing buttons (Twitter and Facebook)
  • lists of tweets (Twitter)
  • videos broadcast on the site (YouTube, Dailymotion)

These features use third party cookies directly stored by these services. During your first visit to our site, a banner informs you of the presence of these cookies and asks you to indicate your choice. They are stored only if you agree, or if you continue your navigation on the site by visiting a second page of the same site. At any time, you can find information and configure your cookies to accept or refuse them by going onto the page [Cookie management] at the top of each page of the site. You can specify your preference either globally for the site or service by service.

This site is registered on wpml.org as a development site.